UAB „KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2021-2023 M.KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr

PriemonėVykdytojasVykdymo laikasKontroliuojantis priemonės vykdymą
Laukiamas rezultatas
1.Tirti klientų ir piliečių prašymus, skundus,anoniminius pranešimus, siekiant išvengti nepagrįsto vilkinimo ir prielaidų korupcijai susidarymo.
Už korupcijos  prevenciją atsakingas asmuo
NuolatDirektoriusNustatomi korupcinio pobūdžio pažeidėjai ir šalinami pažeidimai. Įgyvendinimas teisinės atsakomybės neišvengiamumo principas
2.Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, skelbti viešųjų pirkimų konkursų rezultatus.
Viešųjų pirkimų komisija
Kiekvieno didelio pirkimo atveju
DirektoriusBendrovės veiklos viešumo didinimas
3.Bendrovės viešųjų pirkimų komisijos nariams deklaruoti privačius interesus
Už korupcijos  prevenciją  atsakingas asmuo
1 kartą metuose
DirektoriusUžtikrinamas bendrovės veiklos skaidrumas
4.Išsamiai reglamentuoti kiekvieno bendrovės  darbuotojo pareigines funkcijas, užtikrinti jų vykdymą ir atsakomybę, nustačius trūkumus, imtis veiksmų, kad jie būtų pašalinti.
Direktorius
Nuolat
Direktorius
Įgyvendinamas darbo santykių skaidrumas, teisinės atsakomybės neišvengiamumo principas
5.Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti direktorių
Už korupcijos  prevenciją  atsakingas asmuo
Gavus pranešimąDirektorius
Įgyvendinamas teisinės atsakomybės neišvengiamumo principas 
6.Analizuoti gautus pasiūlymus dėl korupcijos  prevencijos priemonių
Už korupcijos  prevenciją  atsakingas asmuo
Gavus pranešimąDirektorius
Korupcijos prevencijos stiprinimas/ sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė
7.Bendrovės interneto svetainėje skelbti darbuotojų darbo užmokesį
Vyr. buhalterėKiekvienų metų II ir IV ketvirčio pabaiga
Direktorius
Bendrovės veiklos viešumo didinimas ir pasitikėjimo stiprinimas
8.Periodiškai siųsti už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingą asmenį į seminarus, mokymus korupcijos prevencijos klausimais
DirektoriusNe rečiau kaip 1 kartą į metus
Direktorius
Korupcijos prevencijos stiprinimas/ sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė
9.Informuoti (žodžiu arba raštu) direktorių apie korupcijos prevencijos programų priemonių plano vykdymą
Už korupcijos  prevenciją  atsakingas asmuo
Kiekvienų metų II ir IV ketvirčio pabaiga
Direktorius
Korupcijos prevencijos stiprinimas
10.Bendrovės interneto svetainėje skelbti  teikiamų paslaugų įkainius
Vyr. buhalterėNuolatUž korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
Bendrovės veiklos viešumo didinimas/ pasitikėjimo stiprinimas