Ataskaitos

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“  2022 metų veiklos ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ finansinės ataskaitos už 2022 metus
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ audito ataskaita už 2022 metus

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ finansinės ataskaitos už 2021 metus
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ audito ataskaita už 2021 metus

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ finansinės ataskaitos už 2020 metus
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ audito ataskaita už 2020 metus

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2019 metų ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" Audito ataskaita už 2019 metus

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2018 metų ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" Audito ataskaita už 2018 metus

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2017 metų ataskaita 
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys (Nepriklausomo auditoriaus išvada)
2017 m. gruodžio 31 d. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2016 metų ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys (Nepriklausomo auditoriaus išvada)
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2016 metų pelno (nuostolio) paskirstymas

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2015 metų ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolio) paskirstymas
UAB „Kupiškio autobusų parko" 2015 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2014 metų ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.
UAB „Kupiškio autobusų parkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.
UAB „Kupiškio autobusų parko" 2014 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

UAB „Kupiškio autobusų parkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 m.
UAB „Kupiškio autobusų parko" 2013 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita