Ataskaitos

Uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio autobusų parkas“ 2023 metų veiklos, audito ir finansinės ataskaitos

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“  2022 metų veiklos ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ finansinės ataskaitos už 2022 metus
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ audito ataskaita už 2022 metus

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ finansinės ataskaitos už 2021 metus
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ audito ataskaita už 2021 metus

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ finansinės ataskaitos už 2020 metus
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ audito ataskaita už 2020 metus

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2019 metų ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" Audito ataskaita už 2019 metus

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2018 metų ataskaita
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" Audito ataskaita už 2018 metus