Ataskaitos

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2020 metų ataskaita

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2019 metų ataskaita  

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" Audito ataskaita už 2019 metus


Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2018 metų ataskaita  

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" Audito ataskaita už 2018 metus

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2017 metų ataskaita 
Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys (Nepriklausomo auditoriaus išvada)

2017 m. gruodžio 31 d. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita


Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2016 metų ataskaita  


Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys (Nepriklausomo auditoriaus išvada)


Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2016 metų pelno (nuostolio) paskirstymas


Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2015 metų ataskaita  

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolio) paskirstymas

UAB „Kupiškio autobusų parko" 2015 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2014 metų ataskaita  

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

UAB „Kupiškio autobusų parkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

UAB „Kupiškio autobusų parko" 2014 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

UAB „Kupiškio autobusų parkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 m.

UAB „Kupiškio autobusų parko" 2013 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita