KORUPCIJOS PREVENCIJA

         Žemiau nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano, kad jam neteisėtais UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“ darbuotojo veiksmais buvo padarytas ar yra daromas nusikaltimas arba kitoks teisės pažeidimas, susijęs su korupcija bei UAB ,,Kupiškio autobusų parkas“ darbuotojų tiesioginių pareigų netinkamu vykdymu ar jų nevykdymu.

Kontaktai:

Telefonas (8 459) 35 132 (darbo valandomis)

El. paštas info@kupiskioautobusuparkas.lt 

Paštas Gedimino g. 96, LT-40128 Kupiškis


KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2023 m. PROGRAMA
KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA
UAB „KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2021-2023 M.KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS