Transporto lengvatos


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 21 straipsnio 3 dalimi,
transporto lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę šią teisę liudijančius dokumentus.


                                                               Keleivių kategorija

Tolimojo

susisiekimo autobusais

Vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusais

Nemok.

80% nuol.

50% nuol.

Nemok.

80% nuol.

50% nuol.

1. Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais   invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis)

 

Taip

 

 

Taip

 

2. Asmenys, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis)

 

Taip

 

 

Taip

 

3. Į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), taip pat onkologinėmis ligomis sergantys asmenys

 

 

Taip

 

 

Taip

 

4. 80 metų ir vyresni asmenys

 

 

Taip

 

 

Taip

 

5. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos

 

 

Taip

 

 

Taip

 

6. Žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos

 

 

Taip

 

 

Taip

 

7. Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni

 

 

Taip

 

 

Taip

 

8. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, sukakę 70 metų ir vyresni

 

 

Taip

 

 

Taip

 

9. Asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis

 

 

 

Taip

 

 

Taip

10. Asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II grupės invalidais)

 

 

 

Taip

 

 

Taip

11. Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni kaip 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai

 

 

 

Taip

 

 

Taip

12. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, jaunesni kaip 70 metų

 

 

 

Taip

 

 

Taip

13. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos

 

 

 

Taip

 

 

Taip

14. Asmenys nuo 70 iki 80 metų

 

 

 

Taip

 

 

Taip

15. Vaikai nuo 7 iki 10 metų

 

 

 

Taip

 

 

Taip

16. Vežami vaikai iki 7 metų (užimant atskirą sėdimąją vietą)

 

 

 

Taip

 

 

Taip

17. Aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą

 

 

 

Taip

 

 

Taip

18. Mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu

 

 

 

Taip

 

 

Taip

19. Mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniai *

 

 

Taip

 

 

Taip

20. Kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų neužimdamas atskiros sėdimosios vietos

 

Taip

 

 

Taip

 

 

21. Keleivinį transportą kontroliuojantiems pareigūnams Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka

 

Taip

 

 

Taip

 

 


* SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ SĄRAŠAS 
Kauno dailės gimnazija, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, Panevėžio Raimundo Sargūno menų gimnazija, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Šiaulių sporto gimnazija, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, Vilniaus Ozo gimnazija.

Dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę juos pateikusiems asmenims naudotis kelių transporto lengvatomis, pavyzdžiai (Pažymėjimų pavyzdžiai (pdf))
Su visais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių vežimą galima susipažinti Lietuvos transporto saugos administracijos svetainėje ltsa.lrv.lt.