DARBUOTOJŲ VIDUTINIAI ATLYGINIMAI
Pareigų pavadinimas

 

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Darbuotojų

skaičius

Bruto darbo

užmokestis (Eur)

Darbuotojų

skaičius

Bruto darbo

užmokestis (Eur)

Darbuotojų

skaičius

Bruto darbo

užmokestis (Eur)

Darbuotojų

skaičius

Bruto darbo

užmokestis (Eur)

Darbuotojų

skaičius

Bruto darbo

užmokestis (Eur)

Vadovas

1

1779

1

1867

1

2100

1

2238

1

2537,90

Aptarnaujantis personalas, buhalterija

5

905

5

983

5

1004

 

5

 

1167

 

5

 

1324,90

Vairuotojai-konduktoriai

11

872

11

865

11

895

11

 

1114

11

 

1308,65

Pagalbiniai darbuotojai

3

857

3

961

3

953

3

1076

3

1238,07

Pastaba. 2020 m. vairuotojams-konduktoriams prastovos - 3807,4 val.         2021 m. vairuotojams-konduktoriams prastovos - 5485 val.     Darbo apmokėjimo sistema


Kupiškio rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 29 d. potvarkis Nr. MP-16 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 25 d. potvarkio Nr. MP-5 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.


Kupiškio rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 25 d. potvarkis Nr. MP-5 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo".


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. TS-31 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-277 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios".


Kupiškio rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 29 d. potvarkis Nr. MP-144 ,,Dėl Savivaldybės valdomų įmonių vadovų pareiginės algos koeficientų (pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais) nustatymo".


Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. ADP-239 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio nustatymo" (netekęs galios).


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. TS-277 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (netekęs galios).