DARBUOTOJŲ VIDUTINIAI ATLYGINIMAI


 

Eur

 

Pareigų pavadinimas

 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Darbuotojų

skaičius

Bruto darbo

užmokestis

Darbuotojų

skaičius

Bruto darbo

užmokestis

Darbuotojų

skaičius

Bruto darbo

užmokestis

Vadovas

1

1100

1

1147

1

1779

Aptarnaujantis personalas, buhalterija

5

550

5

594

5

905

Vairuotojai-konduktoriai

11

564

11

570

11

872

Pagalbiniai darbuotojai

4

472

4

563

3

857