DARBUOTOJŲ VIDUTINIAI ATLYGINIMAI


Eur


 

Pareigų pavadinimas

 

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Darbuotojų

skaičius

Bruto darbo

užmokestis

Darbuotojų

skaičius

Bruto darbo

užmokestis

Darbuotojų

skaičius

Bruto darbo

užmokestis

Darbuotojų

skaičius

Bruto darbo

užmokestis

Vadovas

1

1779

1

1867

1

2100

1

2238

Aptarnaujantis personalas, buhalterija

5

905

5

983

5

1004

 

5

 

1167

Vairuotojai-konduktoriai

11

872

11

865

11

895

11

 

1114

Pagalbiniai darbuotojai

3

857

3

961

3

953

3

1076

 Pastaba. 2020 m. vairuotojams-konduktoriams prastovos - 3807,4 val.         2021 m. vairuotojams-konduktoriams prastovos - 5485 val.     Darbo apmokėjimo sistema


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-277 patvirtinta KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS.


Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 2 d. Nr. ADP-239 įsakymas DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ DIREKTORIAUS MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO.